Het oprichten van een 3D-werkgroep kan op velerlei manieren. Het beste is eerst contact op te nemen met Wil Put, voorzitter van de 3D-Interessegroep, voor een eerste verkennend overleg.

Hij kan je mogelijk al in contact brengen met leden in jouw regio die er ook over denken om een 3D-werkgroep op te richten. Verder geeft de Interessegroep HCC!3D graag ondersteuning om de oprichting mogelijk te maken. Zo wordt bijvoorbeeld overleg gevoerd met de HCC regio voorzitter om een geschikte HCC-locatie te vinden.

Nadat de eerste contacten zijn gelegd kan in overleg een draaiboek worden opgesteld hoe het beste de nieuwe 3D-werkgroep van de grond kan komen. Onderstaand een voorbeeld hoe een draaiboek er uit kan zien.

Voorbeeld van een draaiboek om de start van een 3D-werkgroep te vergemakkelijken en vast te leggen:
◦ De wensen en verwachtingen van de deelnemers.
◦ De communicatie, ook met andere 3D-werkgroepen.
◦ Een beeld te krijgen wat centraal moet worden bijgedragen.

Welkom en verzoek deelnemerslijst in te vullen:
Naam, (ev)lidnr., Interessegebied, Printer, Software, Ervaring..

Voorstelrondje

Hoe wil een werkgroep van de hcc!3D interessegroep in een HCC- regio functioneren?

 • De HCC-regio faciliteert de locatie en de registratie van deelnemers.
 • De regionale 3D-werkgroep bestaat uit minimaal drie actieve deelnemers.
 • De regionale 3D-werkgroep beheert het programma van zijn bijeenkomsten op de agenda van de hcc!3D-site en de regionale site en plaatst de activiteit op de centrale HCC-agenda.
 • Tenminste één kernlid als regiocoordinator functioneert als aanspreekpunt op het 3D-forum, de HCC!3D Meetup en woont hcc!3D-kernledenoverleg bij.
 • Een beperkt hcc!3D bestuur zorgt centraal voor de faciliteiten, coördineert de landelijke activiteiten en de onderlinge communicatie. In 2020 willen hcc!3D een ALV uitschrijven en als volwaardige IG functioneren.
 • Wat gaan we doen? De presentatie Ontwerpen en printen in 3D of de syllabus kan hierbij behulpzaam zijn.
 • Ons gezamenlijk bekwamen in een ntb. 3D ontwerpprogramma
 • Samen je eigen printer bouwen
 • Werken met 3D scanners
 • Samen een lasersnijder, robotarm of afwijkend type printer bouwen. Veel deelnemers aan 3D werkgroepen maken ook deel uit van aangrenzende interessegroepen als Robotica, Drones, modelbouw...
 • Afhankelijk van het interessegebied van de deelnemers is het mogelijk om in deze regio een ander innovatief project te starten

Bijeenkomsten, hoe vaak, waar?
Eén maal per maand is te weinig om de vaart erin te houden.
Een bijeenkomst met en over hardware kan vaak prima bij een inloop plaatsvinden. Voor een workshop waar je samen bv. aan een online cursus 3D ontwerpen, met een beamer werkt, moet natuurlijk in een aparte zaal plaatsvinden.

Een korte presentatie van bv. Cura en/of een printer kan de eerste avond afsluiten.

 

WP. 29 jan. 2019

Discussiegroep voor informatie-uitwisseling over 3D printen
tussen alle 3D-werkgroepen in Nederland.

De discussiegroep is een soort emailprogramma van Google Groups. Elk lid van de discussiegroep kan op deze discussiegroep een bericht plaatsen. Alle leden van de discussiegroep ontvangen dat bericht per e-mail en kunnen hierop reageren.

Als men al lid is van de discussiegroep klik hier

https://groups.google.com/group/HCC3D

Als men zich bij meerdere groepen heeft aangemeld ga dan naar: groups.google.com en klik daar op Mijn groepen. 

Aanmelding bij de 3D-Discussiegroep

Voor deelname moet men beschikken over een gmail account.
Voor aanmelding stuur je een e-mail zonder onderwerp en zonder inhoud aan: 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Als reactie krijg je van de beheerder Dré Jansen een e-mail met het verzoek je aanvraag te bevestigen.

Voor afmelding: stuur een e-mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deelname aan de 3D-Discussiegroep 

Na aanmelding kan elk lid van de discussiegroep het centrale mailprogramma openen op de website: https://groups.google.com/group/HCC3D 
en daar berichten plaatsen, vragen stellen of een discussie starten, al dan niet met bijlagen.

Ook kan gereageerd worden op reeds geplaatste berichten. Bij reageren op een bericht heeft men de keuze: Reageren alleen naar de opsteller van het bericht of naar alle leden van de discussiegroep.

De 3D-interesse groep wil inspelen op de groeiende belangstelling voor het thuis gebruik van 3D-printers. Het gebruik kan variëren van een kennismaking met 3D ontwerpen, het zich verdiepen in de 3D-technieken tot het zelf 3D-printen van objecten.
HCC!3D ondersteunt de oprichting van nieuwe 3D-werkgroepen in Nederland en wil daadwerkelijk en via haar website informatie-uitwisseling bevorderen tussen alle 3D-werkgroepen.

Wat doen die 3D-werkgroepen?

Op verschillende locaties in Nederland zijn 3D-werkgroepen opgericht waar leden van de 3D-interessegroep bij elkaar komen om gezamenlijk kennis en ervaring uit te wisselen over alle aspecten van het 3D-printen.

sketchupt hoofdartikelDe activiteiten op deze bijeenkomsten zijn velerlei. Het begint uiteraard met het leren omgaan met een 3D (driedimensionaal) tekenprogramma. De door ons gebruikte programmatuur is bijna altijd open source (gratis) en kan op een laptop worden geïnstalleerd. Het is al wonderlijk om een tekening in alle richtingen te kunnen draaien en bekijken. De tekening kan bestaan uit gebruiksvoorwerpen, speelgoed, kunstvoorwerpen enzovoorts.

RepetierHost HoofdartikelNa het tekenen komt weer een ander programma aan de orde waarin de tekening geschikt gemaakt wordt om naar een printer te sturen.

Dit programma wordt gekoppeld aan de 3D-printer en gegevens worden uitgewisseld tussen printer en het te printen object. Ingesteld kunnen worden de temperaturen waarmee geprint wordt, het filament (grondstof) waarmee geprint wordt en nog veel meer parameters.

Ook kunnen objecten 3D gescand worden en daarna 3D-geprint of men kan een kant en klaar object als bestand van internet downloaden en dan 3D-printen. Een scala aan mogelijkheden.

3D bijeenkomst3 HoofdartikelTenslotte wordt het object geprint. De meeste printers die in de 3D-werkgroepen gebruikt worden zijn zelfbouwpakketten. Ook de printer zelf komt vaak ter discussie in de werkroepen. De inregeleling en afstelling van de printer is namelijk een vak apart. Vaak worden door de leden vele verbeteringen aangebracht aan hun eigen printer om betere resultaten te verkrijgen.

Komt u eens geheel vrijblijvend kijken op een van onze bijeenkomsten in uw regio. Voordat u het weet bent u een hobby rijker en wordt u ook lid van de 3D-interessegroep.

Voor alle informatie over de 3D-werkgroepen kunt u contact opnemen met een van de contactpersonen van de 3D-werkgroepen in het land.
Klik hier voor de locaties.

En mogelijk heten wij u binnenkort geheel vrijblijvend welkom op een van onze bijeenkomsten.

test

Aanmelding bij de discussiegroep

Voor deelname moet men beschikken over een gmail account.

Voor aanmelding stuur je een e-mail zonder onderwerp en zonder inhoud aan:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  (kopieer dit adres naar je Gmailprogramma)

Als reactie krijg je van de beheerder Dré Jansen een e-mail met het verzoek je aanvraag te bevestigen.

Voor afmelding stuur je een e-mail aan:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  (kopieer dit adres naar je mailprogramma)

Deelname aan de discussiegroep 

Na aanmelding kan elk lid van de discussiegroep het centrale mailprogramma openen op de website: https://groups.google.com/group/HCC3D  (of klik hieren daar berichten plaatsen of vragen stellen al dan niet met bijlagen. Hierbij kan men de keuze maken; een vraag stellen of een discussie starten.

Ook kan gereageerd worden op reeds geplaatste berichten.
Hierbij kan men de keuze maken: Of reageren alleen naar de opsteller van het bericht of naar alle leden van de discussiegroep.

Dringend verzoek uitsluitend berichten te plaatsen
betreffende informatie-uitwisseling tussen de 3D-werkgroepen


TIP:
 Open de algemene website: https://groups.google.com en klik daar op Mijn groepen
Dan worden alle Google Groups discussiegroepen getoond waarvoor men zich heeft aangemeld.