Agenda

ONLINE Bijeenkomst hcc!3D
Dinsdag, 21 December 2021, 20:30
Contact Wil Put

We stoppen weer even in de Energiefabriek.

De bijeenkomsten vinden vooralsnog alléén ONLINE plaats.
Graag je deelname aankondigen op https://www.meetup.com/nl-NL/HCC-3D-Meetup/events/

Na 20.30 uur Kun je hiertoe inloggen met Jitsi voor vragen, een presentatie of ter kennismaking met hcc!3D.
Er kan gebruik gemaakt worden van een apart ‘lokaal’.

Je neemt online deel aan de bijeenkomst op https://wij.hcc.nl/3D
(Alleen toegang als je zichtbaar bent met voor- en achternaam. )


Locatie 17