images/fade/fade1.jpg

Het oprichten van een 3D-werkgroep kan op velerlei manieren. Het beste is eerst contact op te nemen met Wil Put, voorzitter van de 3D-Interessegroep, voor een eerste verkennend overleg.

Hij kan je mogelijk al in contact brengen met leden in jouw regio die er ook over denken om een 3D-werkgroep op te richten. Verder geeft de Interessegroep HCC!3D graag ondersteuning om de oprichting mogelijk te maken. Zo wordt bijvoorbeeld overleg gevoerd met de HCC regio voorzitter om een geschikte HCC-locatie te vinden.

Nadat de eerste contacten zijn gelegd kan in overleg een draaiboek worden opgesteld hoe het beste de nieuwe 3D-werkgroep van de grond kan komen.

Voor bijvoorbeeld de 3D-werkgroep in Delft werd in overleg het volgende draaiboek gehanteerd:

 • In de omgeving van Rotterdam kwamen een 5-tal HCC-leden bij elkaar om een 3D-werkgroep op te richten. Dit driemanschap vormde een kerngroepje voor de organisatie van de werkgroep en om de wensen van de leden te coördineren. 
 • In overleg met de regio voorzitter HCC-Zuid-Holland werd als beste locatie gekozen voor Delft.
 • Om leden te werven voor deze 3D-werkgroep Delft werd een firma bereid gevonden een interessante presentatie over 3D-printen te verzorgen waar met de nodige promotie een 50-tal HCC leden op af kwamen. Via een formulier gaven tijdens de presentatie zich 20 man op als lid van de 3D-werkgroep Delft.
 • Na de eerste bijeenkomsten werd onder de leden een uitgebreide enquête gehouden naar hun wensen en daaruit resulteerde:
  • Een kerngroep die de organisatie van de werkgroep begeleidt.
  • Op de HCC website van Zuid Holland werd van deze 3D-werkgroep gepubliceerd:
   • Alle gegevens over de bijeenkomsten.
   • Een Informatieblad met de werkwijze van de werkgroep.
   • Een lijst met onderwerpen die de belangstelling hebben van de leden.
    klik hier
 • De leden wensten ook contact met alle andere 3D-werkgroepen in Nederland en daaruit resulteerde de Discussiegroep op de website van HCC!3D. klik hier
 • Om ook praktisch te starten met de bijeenkomsten verzorgde HCC!3D het nodige materiaal waaronder een Anet A6.

Aarzel niet contact met ons op te nemen als je nog vragen hebt. We helpen je graag!