images/fade/fade1.jpg

Het oprichten van een 3D-werkgroep kan op velerlei manieren. Het beste is eerst contact op te nemen met Wil Put, voorzitter van de 3D-Interessegroep, voor een eerste verkennend overleg.

Hij kan je mogelijk al in contact brengen met leden in jouw regio die er ook over denken om een 3D-werkgroep op te richten. Verder geeft de Interessegroep HCC!3D graag ondersteuning om de oprichting mogelijk te maken. Zo wordt bijvoorbeeld overleg gevoerd met de HCC regio voorzitter om een geschikte HCC-locatie te vinden.

Nadat de eerste contacten zijn gelegd kan in overleg een draaiboek worden opgesteld hoe het beste de nieuwe 3D-werkgroep van de grond kan komen. Onderstaand een voorbeeld hoe een draaiboek er uit kan zien.

Voorbeeld van een draaiboek om de start van een 3D-werkgroep te vergemakkelijken en vast te leggen:
◦ De wensen en verwachtingen van de deelnemers.
◦ De communicatie, ook met andere 3D-werkgroepen.
◦ Een beeld te krijgen wat centraal moet worden bijgedragen.

Welkom en verzoek deelnemerslijst in te vullen:
Naam, (ev)lidnr., Interessegebied, Printer, Software, Ervaring..

Voorstelrondje

Hoe wil een werkgroep van de hcc!3D interessegroep in een HCC- regio functioneren?

 • De HCC-regio faciliteert de locatie en de registratie van deelnemers.
 • De regionale 3D-werkgroep bestaat uit minimaal drie actieve deelnemers.
 • De regionale 3D-werkgroep beheert het programma van zijn bijeenkomsten op de agenda van de hcc!3D-site en de regionale site en plaatst de activiteit op de centrale HCC-agenda.
 • Tenminste één kernlid als regiocoordinator functioneert als aanspreekpunt op het 3D-forum, de HCC!3D Meetup en woont hcc!3D-kernledenoverleg bij.
 • Een beperkt hcc!3D bestuur zorgt centraal voor de faciliteiten, coördineert de landelijke activiteiten en de onderlinge communicatie. In 2020 willen hcc!3D een ALV uitschrijven en als volwaardige IG functioneren.
 • Wat gaan we doen? De presentatie Ontwerpen en printen in 3D of de syllabus kan hierbij behulpzaam zijn.
 • Ons gezamenlijk bekwamen in een ntb. 3D ontwerpprogramma
 • Samen je eigen printer bouwen
 • Werken met 3D scanners
 • Samen een lasersnijder, robotarm of afwijkend type printer bouwen. Veel deelnemers aan 3D werkgroepen maken ook deel uit van aangrenzende interessegroepen als Robotica, Drones, modelbouw...
 • Afhankelijk van het interessegebied van de deelnemers is het mogelijk om in deze regio een ander innovatief project te starten

Bijeenkomsten, hoe vaak, waar?
Eén maal per maand is te weinig om de vaart erin te houden.
Een bijeenkomst met en over hardware kan vaak prima bij een inloop plaatsvinden. Voor een workshop waar je samen bv. aan een online cursus 3D ontwerpen, met een beamer werkt, moet natuurlijk in een aparte zaal plaatsvinden.

Een korte presentatie van bv. Cura en/of een printer kan de eerste avond afsluiten.

 

WP. 29 jan. 2019