images/fade/fade1.jpg

De toegangsbeperkingen zijn weer van kracht.

De bijeenkomsten in Apeldoorn blijven Hybride.  We willen iedereen, ook potentiele leden ook zo veilig mogeijk op onze de bijeenkomsten kunnen ontvangen. We handhaven daartoe de anderhalve meter en we gebruiken weer een mondkapje. Voor elke deelnemer is een tafel en een stoel beschikbaar.

Bekijk de agenda regelmatig.....