images/fade/fade1.jpg

locomotiefje28-3-2020 - Iedereen uit het 3D-wereldje kent Jos Richters als specialist op het gebied van het ontwerpen met SketchUp. Met bewondering hebben we gekeken naar zijn locomotief die hij op een van onze HCC-bijeenkomsten heeft laten rondrijden.

Jos kan met zijn jarenlange ervaring lezen en schrijven met SketchUp. Toch heeft hij de moed gehad om ook met Onshape eens te gaan oefenen bij het ontwerpen van treinrails en -wissels.

In dit artikel zijn ervaringen.

Eind januari ben ik bij Henk de Vlaam geweest om mijn Onshape CAD-model van de rails voor mijn geprinte modeltreinbaan door te spreken. De rails daarvoor had ik ook al in SketchUp getekend, dus de verschillen in het ontwerpen met SketchUp en Onshape kwamen daardoor duidelijk aan het licht.

Zowel bij Sketchup als bij Onshape start je het creëren van ieder stukje van een model met het tekenen van een zg. 2D schets die vervolgens wordt gebruikt voor het maken van 3D vormen. Bij SketchUp blijft de 2D schets niet bewaard, dit in tegenstelling tot Onshape. Daar wordt tijdens het opbouwen van het model iedere stap bijgehouden, en die historie blijft bewaard. Het voordeel daarvan is dat altijd traceerbaar is wat je gedaan hebt. Daardoor houd je een stabiel model en kan later de vorm van het model worden aangepast via de schetsen en andere ontwerpstappen, ongeacht in welk stadium van het modelleren die gemaakt zijn.
Dit heeft t.o.v. SketchUp voor- en nadelen.
In Onshape moet de 2D schets nauwgezet getekend worden zodat er tijdens het verdere verloop van het modelleren en bij mogelijk latere aanpassingen geen onverwachte vormen ontstaan. Dat uit zich zeer sterk in de zogenaamde constraints welke in de Onshape-schets goed gedefinieerd moeten zijn willen er tijdens het schetsen of later geen conflictsituaties ontstaan. Het nadeel is dat je vooraf goed moet bedenken hoe je het verdere ontwerp aan wilt pakken, zodat iedere 2D schets daar in past. Daar heb ik wel even aan moeten wennen bij mijn eerste pogingen in Onshape.
In SketchUp wordt weliswaar de oorspronkelijke 2D schets niet bewaard, maar kan je wel makkelijk het latere 3D model wijzigen. Je hebt niets met constraints te maken wat de inleertijd in SketchUp aanzienlijk korter maakt ten opzichte van Onshape. Keerzijde is dan natuurlijk dat je het hiervoor genoemde stabiele model en het gestructureerd wijzigen niet hebt.
Een ander nadeel van het makkelijk wijzigen van een SketchUp model is dat daardoor de ‘waterdichtheid’ van het model verloren kan gaan en dat heeft weer consequenties bij het 3D-printen. Reparatie kan dan zowel lastig als makkelijk zijn.

Resumé
SketchUp heeft een aanzienlijk kortere inleertijd dan Onshape. Het ontwerpen van kleine eenvoudige werkstukken in SketchUp of het aanpassen ervan is eenvoudiger en sneller geleerd en gedaan dan in Onshape. Er zitten dan wel beperkingen aan, zoals het aanbrengen van afrondingen op randen en ribben. Dat gaat wel in SketchUp, maar is toch lastig. Onshape kent die beperking niet want het heeft namelijk een veel grotere toolbox.
Onshape dwingt je tot gestructureerd ontwerpen en heeft daardoor een langere inleertijd. Een voordeel is, doordat Onshape history-based is, dat wijzigingen doorgevoerd kunnen worden op iedere ooit gemaakte 2D schets of andere ontwerpstap; zij het dat de oorspronkelijke 2D schets goed doordacht moet zijn en de juiste constraints moet hebben. Dat laatste kan nog wel eens veel puzzelen opleveren.

Zeker omdat het bij elkaar op bezoek gaan in deze COVID-19 tijd niet meer kan is het belangrijk om te vermelden dat Onshape de mogelijkheid biedt om gezamenlijk op afstand aan een model te werken en het met elkaar online te becommentariëren. Dat laatste komt met name de inleertijd zeer ten goede.

Alles bij elkaar denk ik dat het ontwerpen met Onshape voordeel heeft, zeker voor meer complexe ontwerpen, zoals voor de modelspoorbaan, waar gestructureerd werken een noodzaak is. Echter, een beginnend hobbyist in 3D printen, die zelf een eenvoudig model met niet al te hoge complexiteit wil ontwerpen, zal met SketchUp sneller uit de voeten kunnen.

Jos

Treinrails